کاوشگران صنایع معدنی راشا در راستای رسالت خود و با هدف جذب و پذیرش ایده‌های فناورانه و حمایت از کسب‌وکارهای نوپا، در جهت خلق ارزش افزوده در حوزه معدن و صنایع معدنی با اخذ مجوز شتابدهنده تخصصی دانش‌بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدام به ایجاد مرکز نوآوری تخصصی معدن و صنایع معدنی نمود

آدرس ایمیل برای ارسال فایل پیچ‌دک استارت‌آپ:

Accelerator@ksm-rasha.com