کاوشگران صنایع معدنی راشا
کاوشگران صنایع معدنی راشا

پیگیری درخواست همکاری

راهنما

برای اطلاع از وضعیت درخواست همکاری ثبت شده؛ ابتدا کد پیگیری 5 رقمی که در زمان ثبت نام به شما اعلام شده و شماره تلفن همراهی که وارد نموده اید را به همراه کد تصویری که در صفحه نمایش داده شده است را وارد کنید، سپس دکمه پیگیری را انتخاب نمایید.

درخواست دریافت شده در مراحل مختلف مورد بررسی قرار می گیرد، در هر مرحله از بررسی و تغییر وضعیت درخواست، از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی خواهد شد

در صورتی که کد پیگیری خود را فراموش نموده اید، با استفاده از اطلاعاتی که در ایمیل اولیه برای شما ارسال شده است، می توانید به کد پیگیری دسترسی یابید.

بازیابی اطلاعات درخواست همکاری