کاوشگران صنایع معدنی راشا
کاوشگران صنایع معدنی راشا

پژوهش

پروژه‌های در دست اجرا

حوزه پژوهش
عمومی 1401/08/08 763 2

بازفرآوری و استفاده مجدد از باطله‌های معدنی

در مراحل مختلف معدنکاری حجم بسیار زیادی از مواد به عنوان باطله‌ تولید می‌شود. باطله در معدن و فرآوری مواد معدنی، به محصول غیراقتصادی تولید شده طی فرآیند معدنکاری و تغلیظ گفته می‌شود که شامل پسماند‌ها، مقادیر کمی از مواد معدنی یا فلزات ارزشمند، مواد شیمیایی، مواد آلی و آب فرآیندی می‌باشد. این مواد گاها محتوی مواد معدنی فلزی و غیرفلزی می‌باشند که به موجب آن قابلیت ارزش گذاری دارند.
عمومی 1402/10/25 51 1