فرآیند همکاری:

 • بررسی اولیه در کمیته ارزیابی
 • تایید در کمیته­ فنی تخصصی مربوطه
 • انتخاب زمینه همکاری در یکی از سطوح مطالعاتی، آزمایشگاهی، نیمه­‌صنعتی، صنعتی
 • تصویب طرح یا ایده مورد تایید کمیته فنی توسط شرکت
 • انتخاب مشاور تخصصی در صورت نیاز
 • بازدید اولیه از طرح در صورت لزوم
 • اعلام نظر در خصوص وضعیت طرح و شرایط همکاری جهت تنظیم قرارداد 

کمیته ارزیابی (متشکل از کارشناسان شرکت راشا):

 • دریافت و بررسی اطلاعات اولیه طرح.
 • بررسی اطلاعات و انطباق محصولات/خدمات متقاضی با اهداف شرکت.
 • بررسی اولیه مطالعات مالی، اقتصادی و فنی در صورت وجود.
 • دریافت مستندات سهامداران و هیات مدیره شرکت و یا اطلاعات شخص حقیقی متقاضی.
 • برگزاری جلسه مشترک با حضور شرکت متقاضی و حضور کارشناسان مرتبط در صورت لزوم.
 • اصلاح و اعمال تغییرات و توصیه­‌های کمیته در مورد طرح­‌های دعوت شده و تهیه گزارش.
 • انتخاب کمیته فنی تخصصی متناسب با حوزه تخصصی برای ارزیابی طرح و ارسال مجموعه اطلاعات و مستندات متقاضی به دبیرخانه کمیته فنی.

کمیته ­ فنی تخصصی (متشکل از اساتید دانشگاه و کارشناسان فنی و اجرایی صنعتی و معدنی): 

 • دریافت و بررسی اطلاعات طرح ارجاعی از کمیته ارزیابی
 • بازدید از محل اجرا و فعالیت شرکت (در صورت نیاز)
 • تشکیل جلسه با متقاضی و بررسی طرح پیشنهادی
 • اصلاح، اعمال تغییرات و توصیه­‌های کمیته فنی در مورد طرح های دعوت شده
 • دریافت مصوبه نهایی (تصویب/ رد) و تهیه پیش­نویس نامه اعلام رای کمیته به شرکت