کاوشگران صنایع معدنی راشا
کاوشگران صنایع معدنی راشا

دستاوردهای راشا

مدیریت و بازیافت سرباره کوره‌های قوس الکتریکی

طرح پژوهشی عملیاتی مدیریت و بازیافت سرباره کوره‌های قوس الکتریکی با هدف قابلیت اجرا برای شرایط فنی، اقلیمی و اقتصادی ایران
سرباره کوره‌های قوس الکتریکی 1399/09/16 1037 0 پیوند مستقیم

شناسایی روش‌های فرآوری انوع سنگ آهن‌های غیرمگنتیت (هماتیتی)

طرح پژوهشی شناسایی، دسته‌بندی و ارزیابی روش‌های فرآوری انوع سنگ آهن‌های هماتیتی
هماتیت اولیه 1399/09/16 1385 0 پیوند مستقیم

کک سوزنی

بررسی شرکت‌های مدعی تولید کک سوزنی در مقیاس آزمایشگاهی
کک سوزنی 1399/05/08 1174 1 پیوند مستقیم
1