کاوشگران صنایع معدنی راشا
کاوشگران صنایع معدنی راشا

دستاوردهای دانش‌بنیان

دستاوردهای دانش‌بنیان شرکت کاوشگران صنایع معدنی راشا

دستاوردهای دانش‌بنیان شرکت کاوشگران صنایع معدنی راشا
هوشمندسازی فرآیندهای تولید 1401/08/08 714 1 پیوند مستقیم

مدیریت و بازیافت سرباره کوره‌های قوس الکتریکی

طرح پژوهشی عملیاتی مدیریت و بازیافت سرباره کوره‌های قوس الکتریکی با هدف قابلیت اجرا برای شرایط فنی، اقلیمی و اقتصادی ایران
سرباره کوره‌های قوس الکتریکی 1399/09/16 1441 0 پیوند مستقیم

شناسایی روش‌های فرآوری انوع سنگ آهن‌های غیرمگنتیت (هماتیتی)

طرح پژوهشی شناسایی، دسته‌بندی و ارزیابی روش‌های فرآوری انوع سنگ آهن‌های هماتیتی
هماتیت اولیه 1399/09/16 1936 0 پیوند مستقیم
1