کاوشگران صنایع معدنی راشا
کاوشگران صنایع معدنی راشا

چشم انداز و ماموریت

چشم‌انداز شرکت کاوشگران صنایع معدنی راشا

«مرجع معتبر و پیشرو در ارائه راهکارهای نوآورانه و فناورانه در معدن و صنایع معدنی، با ایجاد توانمندترین شبکه ارتباطی بین پژوهش، فناوری و صنعت»


 

ماموریت (فلسفه وجودی) شرکت کاوشگران صنایع معدنی راشا

''تلاش مستمر برای بستر‌سازی مؤثر و کارآمد جهت حل مسائل فناورانه معدن و صنایع معدنی با تمرکز بر زنجیره آهن و فولاد؛ از طریق شبکه‌سازی و ایجاد ارتباط مؤثر با نخبگان صنعتی و ظرفیت‌های پژوهشی، فناوری و نوآوری''