ماموریت یا فلسفه وجودی شرکت کاوشگران صنایع معدنی راشا:

 

 خلق حلقه واسط بین پژوهش و صنعت، جهت رفع نیازمندی‌های فناورانه تجهیزاتی و فرآیندی معادن و صنایع معدنی زنجیره فولاد