فراخوان جذب ایده‌های فناورانه معدن و صنایع معدنی با تمرکز بر چالش‌های زنجیره صنعت آهن و فولاد(مشاهده خبر)

پیامهای مدیر عامل

سخنی با مخاطبین محترم

دکتر مقداد ملکی مدیر عامل
سخنی با مخاطبین 1399/06/16 436 6