حل چالش‌های پیچیده معدن و صنایع معدنی و تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و دانش‌بنیان