ارائه راهکار و حل چالش‌های فناورانه معدن و صنایع معدنی زنجیره آهن و فولاد،

از طریق شبکه‌سازی، توانمندسازی و حمایت از پژوهشگران، صاحبان ایده، مراکز پژوهشی و صنعتگران