کاوشگران صنایع معدنی راشا
کاوشگران صنایع معدنی راشا

اعضای هیات مدیره

لیست اعضای هیات مدیره

نام و نام خانوادگیسمتتحصیلاتبه نمایندگی از شرکت
علیرضا کاشفیرئیس هیئت مدیرهدکتریشرکت معدنی و صنعتی چادرملو
امیر حاجی زادهنایب رئیس هیئت مدیره فوق لیسانسشرکت معدنی و صنعتی گل گهر
مجید عمویی چرخابعضو هیئت مدیرهدکتریشرکت آهن و فولاد ارفع
غلامحسین رحیمیانعضو هیئت مدیرهفوق لیسانسشرکت سنگ آهن گهر زمین
رضا مسیبی بهبهانیعضو هیئت مدیرهدکتریشرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
مقداد ملکیمدیر عاملدکتریشرکت کاوشگران صنایع معدنی راشا
تاریخ بروزرسانی:1399/07/22