کاوشگران صنایع معدنی راشا
کاوشگران صنایع معدنی راشا

اعضای هیات مدیره

لیست اعضای هیات مدیره

نام و نام خانوادگیسمتتحصیلاتبه نمایندگی از شرکت
امیر حاجی‌زاده عمرانرئیس هیئت‌مدیره فوق لیسانسشرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر
مجید عمویی چرخابنایب‌رئیس هیئت‌مدیرهدکتریشرکت معدنی و صنعتی صبانور
محمدمهدی صالحیعضو هیئت‌مدیرهدکتریشرکت معدنی و صنعتی چادرملو
مصطفی کمساریعضو هیئت‌مدیرهفوق لیسانسشرکت سنگ آهن گهرزمین
مهدی رادمهرعضو هیئت‌مدیرهدکتریشرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
مقداد ملکیمدیر عاملدکتریشرکت کاوشگران صنایع معدنی راشا
تاریخ بروزرسانی:1401/07/27