کاوشگران صنایع معدنی راشا
کاوشگران صنایع معدنی راشا

اعضای هیات مدیره

لیست اعضای هیات مدیره

نام و نام خانوادگیسمتتحصیلاتبه نمایندگی از شرکت
محمدعلی خزائیرئیس هیئت مدیرهدکتریشرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
امیر حاجی زاده عمراننایب‌رئیس هیئت مدیره فوق لیسانسشرکت معدنی و صنعتی گل گهر
علیرضا کاشفی قاسم آبادیعضو هیئت مدیرهدکتریشرکت معدنی و صنعتی چادرملو
مجید عمویی چرخابعضو هیئت مدیرهدکتریشرکت معدنی و صنعتی صبانور
جواد ماهرعضو هیئت مدیرهفوق لیسانسشرکت سنگ آهن گهرزمین
مقداد ملکیمدیر عاملدکتریشرکت کاوشگران صنایع معدنی راشا
تاریخ بروزرسانی:1400/06/07