فراخوان جذب ایده‌های فناورانه معدن و صنایع معدنی با تمرکز بر چالش‌های زنجیره صنعت آهن و فولاد(مشاهده خبر)

اعضای هیات مدیره

لیست اعضای هیات مدیره

نام و نام خانوادگیسمتتحصیلاتبه نمایندگی از شرکت
علیرضا کاشفیرئیس هیئت مدیرهدکتریشرکت معدنی و صنعتی چادرملو
آرش حاجی کریمینایب رئیس هیئت مدیرهدکتریشرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
امیر حاجی زادهعضو هیئت مدیره فوق لیسانسشرکت معدنی و صنعتی گل گهر
مجید عمویی چرخابعضو هیئت مدیرهدکتریشرکت آهن و فولاد ارفع
غلامحسین رحیمیانعضو هیئت مدیرهفوق لیسانسشرکت سنگ آهن گهر زمین
مقداد ملکیمدیر عاملدکتریشرکت کاوشگران صنایع معدنی راشا
تاریخ بروزرسانی:1399/07/22