اعضای هیات مدیره

لیست اعضای هیات مدیره

نام و نام خانوادگیسمتتحصیلاتبه نمایندگی از شرکت
جناب آقای امیر حاجی زادهعضو هیئت مدیره و مدیرعاملفوق لیسانسشرکت معدنی و صنعتی گل گهر
جناب آقای سعید ذاکرزادهرئیس هیئت مدیرهدکتریشرکت معدنی و صنعتی چادرملو
جناب آقای غلامحسین رحیمیاننایب رئیس هیئت مدیرهفوق لیسانسشرکت سنگ آهن گهر زمین
جناب آقای آرش حاجی کریمیعضو هیئت مدیرهدکتریشرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
جناب آقای کیومرث بهرامیعضو هیئت مدیرهلیسانسشرکت آهن و فولاد ارفع
جناب آقای نیما شهبازیدبیر جلساتفوق لیسانسشرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
تاریخ بروزرسانی:1398/03/29