کاوشگران صنایع معدنی راشا
کاوشگران صنایع معدنی راشا

اعضای هیات مدیره

لیست اعضای هیات مدیره

نام و نام خانوادگیسمتتحصیلاتبه نمایندگی از شرکت
امیر حاجی‌زاده عمرانرئیس هیئت‌مدیره فوق لیسانسشرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر
مجید عمویی چرخابنایب‌رئیس هیئت‌مدیرهدکتریشرکت معدنی و صنعتی صبانور
علیرضا کاشفی قاسم آبادیعضو هیئت‌مدیرهدکتریشرکت معدنی و صنعتی چادرملو
جواد ماهرعضو هیئت‌مدیرهدکتریشرکت سنگ آهن گهرزمین
مهدی رادمهرعضو هیئت‌مدیرهدکتریشرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
مقداد ملکیمدیر عاملدکتریشرکت کاوشگران صنایع معدنی راشا
تاریخ بروزرسانی:1401/03/05