کاوشگران صنایع معدنی راشا
کاوشگران صنایع معدنی راشا

اعضای هیات مدیره

لیست اعضای هیات مدیره

نام و نام خانوادگیسمتتحصیلاتبه نمایندگی از شرکت
رحیم ستوده بحرینیرئیس هیئت‌مدیره فوق لیسانسشرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر
محمدمهدی صالحینایب‌رئیس هیئت‌مدیرهدکتریشرکت معدنی و صنعتی چادرملو
مهدی رادمهرعضو هیئت‌مدیرهدکتریشرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
مهدی دیانت‌پورعضو هیئت‌مدیرهفوق لیسانسشرکت معدنی و صنعتی گهرزمین
سهیل حسین‌زادهعضو هیئت‌مدیرهدکتریشرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور
مقداد ملکیمدیر عاملدکتریشرکت کاوشگران صنایع معدنی راشا
تاریخ بروزرسانی:1402/08/09