اعضای هیات مدیره

لیست اعضای هیات مدیره

نام و نام خانوادگیسمتتحصیلاتبه نمایندگی از شرکت
امیر حاجی زادهعضو هیئت مدیره و مدیرعاملفوق لیسانسشرکت معدنی و صنعتی گل گهر
سعید ذاکرزادهرئیس هیئت مدیرهدکتریشرکت معدنی و صنعتی چادرملو
غلامحسین رحیمیاننایب رئیس هیئت مدیرهفوق لیسانسشرکت سنگ آهن گهر زمین
آرش حاجی کریمیعضو هیئت مدیرهدکتریشرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
کیومرث بهرامیعضو هیئت مدیرهلیسانسشرکت آهن و فولاد ارفع
تاریخ بروزرسانی:1398/11/19