روند پذیرش و همکاری با طرح های پیشنهادی

طرح­های ارائه شده به شرکت، در راستای رفع نیازهای فناورانه معادن و صنایع معدنی زنجیره فولاد در سطح منطقه­‌ای و ملی برنامه­‌ریزی و مورد تایید قرار می‌گیرند. بر این اساس شرکت راشا از طرح­‌های کاربردی، که به تایید کمیته فنی تخصصی و به تصویب هیئت مدیره برسد، طبق فرآیندی که در این نوشتار آمده است، حمایت به عمل می­‌آورد.

 فرآیند پذیرش متقاضیان

 • در خواست کتبی متقاضی (الکترونیکی از طریق وب سایت شرکت) 
 • ارجاع به کمیته ارزیابی  
 • ارسال به کمیته فنی تخصصی در صورت تایید کمیته ارزیابی
 • تصویب طرح مورد تایید کمیته فنی توسط هیئت مدیره
 • انعقاد قرارداد همکاری

نحوه همکاری با طرح های پذیرفته شده در سطوح مختلف:

طرح­‌های مطالعاتی:

در صورت پذیرش طرح در کمیته فنی و تایید هیئت مدیره قرارداد طرح مطالعاتی منعقد می­گردد.

طرح­‌های آزمایشگاهی:

دز صورت تایید مطالعات انجام شده توسط کمیته فنی تخصصی و احساس نیاز به انجام آزمایشات و تصویب هیئت مدیره، شرایط و یا امکانات مورد نیاز جهت انجام طرح توسط شرکت مهیا و قرارداد همکاری منعقد می‌گردد.

طرح­‌های نیمه صنعتی(پایلوت):

در صورت تایید محصولات آزمایشی توسط کمیته فنی تخصصی و تصویب هیئت مدیره، شرایط جهت انجام آزمون نیمه­ صنعتی در مراکز پایلوت موجود و یا ساخت پایلوت مورد نیاز توسط شرکت مهیا می‌­شود و قرارداد متناسب منعقد می‌گردد.

طرح­‌های صنعتی:

در صورت قابلیت تولید و ارائه محصول/ خدمت توسط متقاضی و یا تایید مرحله نیمه صنعتی توسط کمیته فنی تخصصی و تصویب هیئت مدیره، حمایت از متقاضی به یکی از دو شیوه زیر صورت می­گیرد:

الف) حمایت جهت تجاری‌سازی یا تولید انبوه:

 • انعقاد قرارداد همکاری شرکت راشا با متقاضی
 • شناسایی و بررسی شرکت­‌های دارای قابلیت مشارکت با متقاضی 
 •  ارجاع طرح و پیگیری عقد قرارداد شرکت­‌های دارای قابلیت مشارکت با متقاضی 
 • برگزاری جلسه با متقاضی جهت ارزیابی و رفع موانع احتمالی
 • بازدید و پیگیری مستمر و تدوین گزارش پیشرفت کار جهت ارائه به هیئت مدیره

ب) پذیرش و ارتباط دادن با صنایع و معادن کشور

 • بررسی محصولات و خدمات مورد تصویب شرکت راشا
 • بررسی شرکت های فعال صنعتی و معدنی