راشا علاوه بر پرورش ایده‌های نوآورانه و فناورانه بر روی استارت‌آپ‌ها با حداقل سطح بلوغ فناوری 3  سرمایه‌گذاری می‌کند و پذیرای آنها در فرایند شتابدهی است.
مدت زمان شتابدهی 12 ماه است.

فرایند شتابدهنده تخصصی دانش‌بنیان راشا:

1-ثبت درخواست
1-از طریق فراخوان‌ها
​2-اعلام درخواست مستقیم

  2-غربالگری اولیه
1-برسی Pitch Deck
2-برسی رزومه اعضای تیم

3-غربالگری ثانویه
1-ارائه حضوری
2-مصاحبه با اعضای تیم
3-برگزاری جلسات متعدد جهت برسی فنی و بازار محصول و خدمت

4-پیش‌شتابدهی(3 ماه)
1-آموزش و منتورینگ
2-مشاوره فنی و بازار
3-تکمیل بیزینس‌پلن
4-تعیین شاخص‌های کلیدی عملکرد


5-داوری مجدد طرح
1-عقد قرارداد عدم افشای اطلاعات
2-عقد قرار  داد فی ما بین شتابدهنده و استارت‌آپ

6-شتابدهی 8-10 ماه
1-تخصیص سرمایه
2-توسعه محصول/خدمت
3-آموزش و منتورینگ
4-مشاوره تخصصی

7-پسا‌شتابدهی
1-مشاوره و حمایت در جهت راه‌اندازی خط تولید
2-ثبت شرکت به عنوان زیرمجموعه راشا
3-فروش سهام راشا