رفع نیازمندی‌های تجهیزاتی و فرآیندی از طریق توسعه فناوری، در معدن و صنایع معدنی زنجیره آهن و فولاد با حمایت از ایده‌های فناورانه پژوهش‌گران و صنعتگران داخلی