«خلق ارزش پایدار برای ذی‌نفعان و سهامداران

با توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌های مورد نیاز معدن و صنایع معدنی

با تمرکز بر زنجیره تولید آهن و فولاد»