کاوشگران صنایع معدنی راشا
کاوشگران صنایع معدنی راشا

پیگیری ثبت اطلاعات پژوهشگر

راهنما

برای اطلاع از وضعیت پژوهشگر ثبت شده اول کد پیگیری 5 رقمی که در زمان ثبت نام به شما اعلام شده و شماره تلفن همراهی که وارد نموده اید را به همراه کد فایلی که در صفحه نمایش داده شده است را وارد کنید، سپس دکمه پیگیری را انتخاب نمایید.
پس از نمایش اطلاعات پژوهشگر ثبت شده، در صورت درخواست حذف ملک، دکمه «درخواست حذف» را انتخاب کنید. در این صورت پس از تأیید توسط راهبر وب سایت، اطلاعات پژوهشگر شما حذف می گردد.

بازیابی اطلاعات پژوهشگر


شما می توانید اطلاعات پژوهشگری خود را تغییر دهید.
دقت نمایید تغییر اطلاعات منجر به خروج اطلاعات از وب سایت می شود و تا زمانی که راهبر وب سایت اطلاعات شما را تایید ننماید، اطلاعات پژوهشگر در وب سایت نمایش داده نمی شود.