کاوشگران صنایع معدنی راشا
کاوشگران صنایع معدنی راشا

پژوهشگران

ثبت اطلاعات پژوهشگر

شما می توانید اطلاعات رزومه کاری خود را به عنوان یک پژوهشگر در این بخش ثبت نمایید.
اطلاعات ثبت شده توسط راشا بررسی و در صورت تایید در سایت برای عموم قابل نمایش خواهد بود.
از آنجا که اطلاعات برای عموم بازدیدکنندگان این وب سایت در دسترس است، نسبت به ثبت دقیق اطلاعات دقت لازم را مبذول فرمایید.
راشا در رد یا پذیرش و نمایش اطلاعات رزومه افراد مختار بوده و هر زمان می تواند نسبت به آن تصمیم گیری نماید.
اگر پژوهش یا محصول ویژه ای دارید که می تواند به چالشهای صنعت کمک نماید، پیشنهاد می شود اطلاعات پژوهش یا محصول خود را در بخش زیر ثبت نمایید:
درخواست همکاری
اگر قبلا اطلاعات خود را ثبت نموده اید، می تواند از بخش زیر نسبت به پیگیری وضعیت ثبت اطلاعات خود اقدام نمایید:
پیگیری ثبت اطلاعات پژوهشگر

ثبت اطلاعات پژوهشگر

نوع مجاز فایل پیوست: pdf، doc، docx، xls، xlsx، jpg، jpeg، png یا gif و حداکثر حجم مجاز فایل پیوست: 5120 کیلو بایت است.